The Best Of Mini-Countries.

Some countries don’t even show up on a map. That’s how small they are. In this post, we’ll be showing you our five favorite tiny countries, so that one day, you’ll be able to visit a less-travelled, or at least very, very tiny country.

Vatican City, the smallest country in the world.

5. Marshall Islands

View this post on Instagram

#🇲🇭#Marshall Arno Atoll is a coral atoll of 133 islands in the Pacific Ocean, and forms a legislative district of the Ratak Chain of the Marshall Islands. Its total land area is only 13 km². Unlike most other atolls, Arno encloses three different lagoons, a large central one, and two smaller ones in the north and east. Its main lagoon encloses an area 338.7km² At a distance of only 20 kilometres, it is the closest atoll to the Marshall Islands capital, Majuro Atoll, and can be seen looking east from Majuro on a clear day at low tide. The population of Arno Atoll was 1,794 at the 2011 census.People of Arno are well known for their productivity in making copra. Առնո ատոլը Խաղաղ օվկիանոսի 133 կղզիների մարջանային ատոլ է և կազմում է Մարշալյան կղզիների Ռատակ շղթայի օրենսդրական շրջան: Ընդհանուր հողատարածքը ընդամենը 13կմ² է: Ի տարբերություն մյուս ատոլների մեծամասնության, Առնոն պարունակում է երեք տարբեր ծովածոցեր ՝ մեծ կենտրոնական և երկու փոքր լճակներ հյուսիսում և արևելքում: Նրա հիմնական ծովածոցը պարունակում է 338,7 կմ² տարածք: Ընդամենը 20 կմ հեռավորության վրա այն ամենամոտ ատոլն է Մարշալյան կղզիների մայրաքաղաք Մաժուրո Ատոլից: 2011թ. մարդահամարի տվյալներով Առնոյի ատոլլի բնակչությունը 1794 մարդ էր: Առնոյի մարդիկ հայտնի են կոպրա պատրաստելու իրենց արտադրողականությամբ: #Arnoatoll#Marshallislands#Majuro #Marshallesislandsmajuro#holiday #Bestplacesinmajuro#Wonderful #bestinmarshallislands#bestinmajuro #beautifulplacesinmarshallislands #bestplacesinmarshallislamds#city#travel #travelphotography#ig_worldclub#nikon #phototheday#travelblogger#beautiful #vacation#aroundtheworld#bestinstagram #traveler#instagram#beautifulplaces#like #beautifulplacesinmajuro

A post shared by Live in Italy Rome🌎🇦🇲🇮🇹 (@interestingworld_1) on

The Marshall Islands are a very off the beaten path destination, but that doesn’t mean no one goes there. It’s the world’s 7th smallest country, so if you’re on a mission to visit the smallest countries in the world, this would be one of them. Located about halfway between Hawaii and Australia in the Pacific Ocean, these islands are a tropical paradise.

If you love beaches, palm trees, and green water, this is the small country for you.

4. Liechtenstein

Photo by Vincent M.A. Janssen on Pexels.comLiechtenstein

Liechtenstein is a small, but very mountainous country in the middle of Austria and Switzerland in Europe. Only 62 square miles, Liechtenstein definitely counts as a small country. The country is known for its towering mountains, greenery, and the Rhine River, which is the river where it is located at.

If you like hiking and lots of nature, this is the tiny country for you.

3. Vatican City

Vatican City

Vatican City is the smallest country in the world, so we just couldn’t leave it out. But that’s not the only reason that we put this country in here. Vatican City is an amazing (but extremely tiny country). It’s known for its history, being sandwiched in Rome, and it’s also known for being the home of the Pope.

You should visit Vatican City if you love history, because it definitely has a lot of that.

2. Seychelles

Seychelles

Seychelles, a group of islands off the east coast of Africa comes in as our 2nd pick. The 9th smallest country in the world, but still consisting of over a 100 islands is one of the most beautiful destinations in the world. It has some of the best beaches in Africa, and in the world. The water is crystal clear, and the beaches have some of the most fine sand you’ll ever see.

If you love beaches, clear water, but also a fantastic and interesting history, then Seychelles is for you.

Before we tell you our number one pick, here are two honorable mentions:

Monaco

Monaco

Being the 2nd smallest country in the world, we just couldn’t leave Monaco out. Monaco is known for being a super expensive destination, so if you’re looking for a luxury tiny country Monaco would be it. This brightly lit “country” is near Nice, France, and has a small coast on the Mediterranean Sea.

If you like a very vibrant and exciting (but also expensive) place, Monaco is a great choice.

Antigua and Barbuda

Antigua and Barbuda, in the Caribbean, is known for its coral, beaches, rainforests, and fancy resorts. This country also has a pretty interesting history, and you can explore all the history museums in St. John’s, the capital. People love coming here because it’s a very great photo destination and it’s just really fun to go to because there’s lots of adventure but also relaxation there.

If you like exotic destinations, then Antigua and Barbuda is the tiny country for you.

and now for the Number 1 pick…

Andorra

Andorra

Andorra is a bit larger than the other small countries on here, but it is still a really small country (the 16th smallest in the world, to be exact). Andorra is located on the border of Spain and France, so it is completely landlocked.

This country is known for its mountains, skiing, and nature/wildlife. There are many interesting animals there, as well as trees and plants. The mountains are known as some of the most beautiful in the world, because of their greenery and their huge size.

Andorra is also a very historical country (it is between Spain and France, and both of them are very historical countries). Most of the historical museums in Andorra are located in the capital, Andorra La Vella.

If you like mountains, hiking, adventure, and history, then Andorra is for you.

Photo by Theo Savoy on Pexels.com

To wrap this post up, some of the best small countries are: The Marshall islands, Liechtenstein, Vatican City, Seychelles, Monaco, Antigua and Barbuda, and Andorra.

Thanks for reading! Hope you enjoyed, and if you have any feedback, comment down below!

Follow us on Instagram @voyage_the_wrld

…and on Twitter @VoyageTheWorld1

Voyage with us!

Published by Dhatri, the Voyager

Hi! I'm Dhatri, the Voyager. Voyage the World is my travel blog, where I post itineraries, travel tips, and top ten lists. Join me on my voyages of the world!

3 thoughts on “The Best Of Mini-Countries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: